OSH

OSH (Occupational Safety and Health)

 

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

1. Carta alir proses melapor kemalangan
Prosedur kemalangan OSH 2015_Page_1

Prosedur kemalangan OSH 2015_Page_2

 

2. Prosedur ketika menghadapi sesuatu kemalangan

Pengungsian Bangunan E072Pengungsian Bangunan E07

3Pengungsian Bangunan E07

6Pengungsian Bangunan E07

8Pengungsian Bangunan E07

10Pengungsian Bangunan E07

12Pengungsian Bangunan E07

14Pengungsian Bangunan E07

15Pengungsian Bangunan E07