Taklimat Research Student Supervision

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas

Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat tersebut akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

                    Tarikh     :   07 Mac, 2017 (Selasa)

                    Masa        :    2.30-4.30 petang

                    Tempat   :   Dewan Seminar, Blok C23

Tajuk 1      :   Postgraduate Supervision Process oleh Dr. Zaini Ahmad

Tajuk 2      :   Postgraduate Supervision – an experience oleh Professor Dr. Mohd Hasbullah Hj. Idris