5S

Laboratory Management
School of Mechanical Engineering

PENGENALAN 5S

Pengurusan Makmal Sekolah Kejuruteraan Mekanikal komited dalam membudayakan persekitaran kerja yang berkualiti, kondusif dan selamat ke arah meningkatkan produktiviti dan memenuhi kepuasan pelanggan.

Amalan 5S adalah satu amalan yang telah dipopularkan dan dipraktikkan oleh masyarakat Jepun.  Daripada perkataan Jepun ianya telah disuaikan pula dengan patah perkataan dalam Bahasa Melayu iaitu Sisih (Seiri), Susun (Seiton), Sapu (Seiso), Seragam (Seiketsu) dan Sentiasa Amal (Shitsuke) (Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, 2010).

Ia disingkatkan kepada lima kunci utama yang lebih memfokuskan kepada kualiti persekitaran menyeluruh. Selain itu, amalan 5S memberikan faedah pekerjaan lebih teratur, selamat dan selesa.

AKTIVITI 5S

PILOT PROJEK

GOTONG ROYONG

LAWATAN 5S