Warga Pengurusan,Staf dan Pelajar Sekolah Kejuruteraan Mekanikal,Fakulti Kejuruteraan merakamkan setinggi – tinggi ucapan tahniah kepada Prof. Dr. Omar bin Yaakob di atas perlantikan semula sebagai Pengerusi Majlis Profesor Universiti Teknologi Malaysia.