Select Page

Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Zaini bin Ahmad

Dekan

 

Assoc. Prof Ir. Ts Dr. Zaini bin Ahmad

Dean

Prof. Madya Ts. Dr. Azanizawati binti Ma’aram

Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar)

 

Assoc. Prof. Ts. Dr. Azanizawati binti Ma’aram

Deputy Dean (Academic & Student Affairs)

Prof. Madya Ts. Dr. Muhamad Azizi bin Mat Yajid

Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi & Pembangunan)

 

Assoc. Prof Ts. Dr. Muhamad Azizi bin Mat Yajid

Deputy Dean (Research, Innovation & Development)

Pn. Sumi binti Isman

Timbalan Pendaftar

 

Mdm. Sumi binti Isman

Deputy Registrar

Prof. Madya Dr. Aminuddin bin Saat

Pengarah Jabatan Termo Bendalir

 

Assoc. Prof. Dr. Aminuddin bin Saat

Director, Department of Thermofluids

Prof. Madya. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Pengarah Jabatan Bahan, Pembuatan & Kejuruteraan Industri (menjalankan tugas)

 

Assoc. Prof. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Director, Department of Materials, Manufacturing & Industrial Engineering (acting)

Prof. Madya Dr. Zair Asrar bin Ahmad

Pengarah Jabatan Mekanik Gunaan & Reka Bentuk

 

Assoc. Prof. Dr. Zair Asrar bin Ahmad

Director, Department of Applied Mechanics & Design

Ts. Dr. Haris Ahmad bin Israr Ahmad

Pengarah Jabatan Aeronautik, Automotif & Kejuruteraan Lautan

 

Ts. Dr. Haris Ahmad bin Israr Ahmad

Director, Department of Aeronautics, Automotive, & Ocean Engineering

Dr. Maziah binti Mohamad

Pengurus Strategi & Kualiti

 

Dr. Maziah binti Mohamad

Quality & Strategy Manager

Prof. Madya. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Pengurus Akademik Lepasan Ijazah

 

Assoc. Prof. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Postgraduate Academic Manager

Dr. Natrah binti Kamaruzaman

Pengurus Akademik Program Luar

 

Dr. Natrah binti Kamaruzaman

External Program Academic Manager

Dr. Kamarulafizam bin Ismail

Pengurus Penyelidikan

 

Dr. Kamarulafizam bin Ismail

Research Manager

En. Mohamad Syafiq bin Salamat

Pegawai Pengurusan Pengetahuan & Perunding Penyelidikan

 

Mr. Mohamad Syafiq bin Salamat

Knowledge Management & Research Consultant Officer

Pn. Sharifah Nurintan Fazlina binti Syed Mohamed

Penolong Pendaftar Kanan (Sumber Manusia)

 

Mdm. Sharifah Nurintan Fazlina binti Syed Mohamed

Senior Assistant Registrar (Human Resources)

Pn. Saidatul Akmar binti Mohd Sazali

Penolong Pendaftar Kanan (Akademik Prasiswazah)

 

Mdm. Saidatul Akmar binti Mohd Sazali

Senior Assistant Registrar (Academics Undergraduate)

En. Mohamed A’tif bin Mohamed Roznan

Pengurus Fasiliti

 

Mr. Mohamed A’tif bin Mohamed Roznan

Facility Manager

En. Jaya bin Hussain

Pengurus Teknologi Maklumat

 

Mr. Jaya bin Hussain

Information Technology Manager

 

Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Zaini bin Ahmad

Dekan

Assoc. Prof Ir. Ts Dr. Zaini bin Ahmad

Dean

Prof. Dr Mohamed bin Hussein

Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar)

Prof. Dr. Mohamed bin Hussein

Deputy Dean (Academic & Student Affairs)

Prof. Madya Ts. Dr. Muhamad Azizi bin Mat Yajid

Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi & Pembangunan)

Assoc. Prof Ts. Dr. Muhamad Azizi bin Mat Yajid

Deputy Dean (Research, Innovation & Development)

Pn. Sumi binti Isman

Timbalan Pendaftar

Mdm. Sumi binti Isman

Deputy Registrar

Prof. Madya Dr. Aminuddin bin Saat

Pengarah Jabatan Termo Bendalir

Assoc. Prof. Dr. Aminuddin bin Saat

Director, Department of Thermofluids

Prof. Madya Ts. Dr. Azanizawati binti Ma’aram

Pengarah Jabatan Bahan, Pembuatan & Kejuruteraan Industri

Assoc. Prof. Ts. Dr. Azanizawati binti Ma’aram

Director, Department of Materials, Manufacturing & Industrial Engineering

Prof. Madya Dr. Zair Asrar bin Ahmad

Pengarah Jabatan Mekanik Gunaan & Reka Bentuk

Assoc. Prof. Dr. Zair Asrar bin Ahmad

Director, Department of Applied Mechanics & Design

Ts. Dr. Haris Ahmad bin Israr Ahmad

Pengarah Jabatan Aeronautik, Automotif & Kejuruteraan Lautan

Ts. Dr. Haris Ahmad bin Israr Ahmad

Director, Department of Aeronautics, Automotive, & Ocean Engineering

Dr. Maziah binti Mohamad

Menjalankan Tugas Pengurus Strategi & Kualiti

Dr. Maziah binti Mohamad

Acting Manager Quality & Strategy

Prof. Madya. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Pengurus Akademik Lepasan Ijazah

 

Assoc. Prof. Dr. Aini Zuhra binti Abdul Kadir

Postgraduate Academic Manager

Dr. Natrah binti Kamaruzaman

Pengurus Akademik Program Luar

Dr. Natrah binti Kamaruzaman

External Program Academic Manager

Dr. Kamarulafizam bin Ismail

Pengurus Penyelidikan

Dr. Kamarulafizam bin Ismail

Research Manager

En. Mohamad Syafiq bin Salamat

Pegawai Pengurusan Pengetahuan & Perunding Penyelidikan

Mr. Mohamad Syafiq bin Salamat

Knowledge Management & Research Consultant Officer

Pn. Sharifah Nurintan Fazlina binti Syed Mohamed

Penolong Pendaftar Kanan (Sumber Manusia)

Mdm. Sharifah Nurintan Fazlina binti Syed Mohamed

Senior Assistant Registrar (Human Resources)

En. Mohamed A’tif bin Mohamed Roznan

Pengurus Fasiliti

Mr. Mohamed A’tif bin Mohamed Roznan

Facility Manager

En. Jaya bin Hussain

Pengurus Teknologi Maklumat

Mr. Jaya bin Hussain

Information Technology Manager