Surat Pekeliling Pentadbiran UTM Bil. 3/2010 menekankan tentang penguatkuasaan peraturan berkaitan pematuhan waktu bekerja staf Universiti Teknologi Malaysia. Sehubungan itu, semua staf diingatkan agar patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Ketua Jabatan juga bertanggungjawab memantau staf dan menguatkuasakan peraturan ini.

Sumber : http://registrar.utm.my/