Select Page
Adalah dimaklumkan bahawa sesi ROADSHOW TDPI FK ke SKM akan diadakan bagi memperjelaskan halatuju penyelidikan FK bagi tahun 2020 – 2025 dan perkongsian maklumat pencapaian semasa penyelidikan di FK. Butiran sesi ini adalah seperti berikut:-
TARIKH  :  25 FEBRUARI, 2020 (SELASA)
MASA     :  11.15 AM – 12.45 PM
TEMPAT :  DEWAN SEMINAR, BLOK C23, SKM
Sehubungan dengan itu, semua staf akademik adalah dikehendaki hadir manakala semua Ketua atau Timbalan Ketua RG adalah dimestikan hadir untuk penyampaian KAI RG.