Kepada Semua Staf Sokongan SKM
Fakulti Kejuruteraan
UTM Johor Bahru

 

Dimaklumkan bahawa satu sesi Engagement Dekan Dengan Semua Staf Sokongan SKM akan diadakan seperti berikut :-

Tarikh : 9 April 2020 (Khamis)

Masa : 8.15 pagi – Semua staf SKM

Agenda : 8.15 – Program Motivasi Mutiara Quran
9.15 – Sesi Engagement Dekan

Kehadiran saudara diucapkan terima kasih.