Issue 9: June 2000

JURNAL MEKANIKAL

June 2000 Jilid 1 ___ ___ ISBN 0127-3396


Membina Perisian Untuk Aliran Yang Melalui Jasad
– Rosli Abu Bakar dan Wong Chee Yeen…………………………………………………………………………………………………………………………………..1-22
[Full text]

Membangunkan Pemusar Udara Untuk Kegunaan Ke Atas Pembakar Berbahan Api Cecair
– Roazam Ahmad………………………………………………………………………………………………23-42
[Full text]

Control Of Vibrational Power Input To Semi-Infinite Anisotropic Beam
– Roslan Abd Rahman………………………………………………………………………………………………43-59
[Full text]

A Survey Report On Implementation Of Design For Assembly (DFA) In Malaysian Manufacturing Industries
– Roslina Md. Sirat, Masine Md. Tap & Awaluddin Mohd. Shaharoun………………………………………………………………..60-75
[Full text]